Bouwbesluit 2012

Wij houden u graag op de hoogte over het Bouwbesluit 2012 en de wijzigingen. Klik op de blauwe tekst om het gehele bericht te lezen.

12-02-2014
De wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 april 2014
Betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden  van dieren, alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012

16-07-2013
Bij verbouw toch nieuwbouweisen?
Per 1 juli 2013 zijn er enkele wijzigingen aangebracht in het Bouwbesluit 2012. Een ingrijpende wijziging gaat over de isolatie-eisen bij verbouwingen. Tot 1 juli 2013 konden we in de meeste gevallen uitgaan van rechtens verkregen niveau maar hierop is een uitzondering gekomen.

01-07-2013
Wijzingingen bouwbesluit 2012 per 1 juli 2013 van kracht
Download hier de wijzigingsbladen van het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden-besluit 14 juni 2013 en de Staatscourant nr 16919 – 28 juni 2013

22-03-2013
50% bouwvergunningaanvragen onvolledig
Naar aanleiding van onderzoek in de gemeente Eindhoven circuleren er berichten over het feit dat 50% van de bouwaanvragen fout zijn. Bedoeld wordt dat de aanvragen niet volledig zijn, niet voldoen aan het bestemmingsplan, tegenstrijdigheden in de tekeningen bevatten etc. Dit constateren is één. De vraag naar de oorzaak van dit soort fouten en nog meer hoe dit te voorkomen is veel interessanter.

15-03-2013
Toch nieuwbouweisen bij verbouwing?
Per 1 maart is een aantal wijzigingen in Bouwbesluit 2012 doorgevoerd. Meest opvallend is de aanpassing bij verbouwingen: voor volledig nieuwe uitbouwen en dakkapellen geldt de nieuwbouweis voor thermische isolatie. Dat is een duidelijke afwijking van de algemene lijn dat het rechtens verkregen niveau het uitgangspunt is. Is dit een steuntje in de rug voor duurzaam bouwen?

07-03-2013
Rc 5 goed mogelijk
De brancheverenigingen verbonden aan het ‘Lente-akkoord Energiezuinige nieuwbouw’ hebben minister Blok geadviseerd de aanscherping aan de Rc-eis gedifferentieerd door te voeren. Ze hebben zich gebaseerd op een rapport van Nieman RI.

04-03-2013
Wijzigen Bouwbesluit per 1 maart 2013 in werking
Het Bouwbesluit 2012 is gewijzigd. Het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 is op 28 februari 2013 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb 2013, nr. 75). Ook de Regeling Bouwbesluit 2012 is gewijzigd en op 28 februari 2013 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt 2013, nr. 5457).

12-01-2013
Renoveren onder Bouwbesluit 2012 biedt mogelijkheden
Bouwbesluit 2012 (BB 2012) maakt een fundamenteel andere benadering van de verbetering van bestaande gebouwen mogelijk. Het geeft veel meer mogelijkheden aan de markt, maar legt daar ook de verantwoordelijkheid neer. De belangrijkste boodschap? Kies bewust het kwaliteitsniveau dat je wilt bereiken.